Už v dávnych časoch ľudia vedeli, že v dreve sa ukrýva obrovská energia a tak ju využívali na kúrenie v otvorených krboch a menili na teplo. Otvorený oheň určite vytvára nádhernú atmosféru, ale v otvorených krboch sa táto energia dá využiť len na 20 %. Preto sa začali vyrábať krbové vložky, v ktorých sa dá energia dreva využiť až na 80 %.

Vďaka dlhoročnému vývoju môžeme dnes ponúknuť širokú škálu krbových vložiek, kachlí a sporákov rôznych dizajnov, výkonov a technických parametrov.

Výrobcovia nám rok čo rok ponúkajú technicky dokonalejšie a inovovanejšie krbové vložky, krbové kachle a sporáky stále s dokonalejším spaľovaním a vyššou účinnosťou.

Teplovzdušné a teplovodné krbové vložky a kachle nám dávajú možnosť vykurovať naše domy, chaty a rôzne iné objekty.

Krb nielenže vytvorí teplo vo vašich príbytkoch, ale navodí aj neopakovateľnú atmosféru a pokoj rodinného života.

Správne kúrenie a prikladanie

Prvé zakúrenie

Krbové vložky a kachle sú od výroby natreté špeciálnou farbou, ktorá sa vytvrdzuje teplom vytvoreným v ohnisku. Pri vytvrdzovaní farba silno zapácha, niekedy sa môže z krbovej vložky a kachlí uvoľňovať namodralý dym s chemickým pachom. Tento proces nie je chyba výrobku. Prvé zakúrenie sa preto doporučuje urobiť ráno, aby sa do večera stihlo vyvetrať. Občas sa zápach môže uvoľňovať aj pri ďalších zakúreniach, ale po treťom to musí prestať.

Pri krbových vložkách, ktoré sa idú obstavať, treba prvé zakúrenie urobiť vo chvíli, keď vložku postavíme na stojan, prípadne podstavec a napojíme na komín bez obstavby. Tento proces vyskúša, či je vložka funkčná a dobre napojená na komín. Ak je všetko v poriadku, krbovú vložku môžeme obstavať. Skúša sa aj krbová vložka s teplovodným výmenníkom, ale kúrenie v nej musí byť mierne a krátke, aby sa nepoškodil nepripojený teplovodný výmenník, pretože by sa zničil.

Zakúrenie

V súčasnosti sa na zakurovanie v krboch a kachliach používajú rôzne druhy pevných podpaľačov. Horia omnoho dlhšie ako bežne používaný papier a nie je potrebné používať triesky, pretože spoľahlivo zapália aj väčšie kusy dreva.

Zakurujeme pri otvorených prívodoch vzduchu, u starších krbových vložiek aj s otvorenou dymovou klapkou. Ak palivo spoľahlivo horí môžeme uzavrieť primárny a sekundárny prívod vzduchu poprípade komínovú klapku.

Spaľovanie

Spaľovanie je chemický pochod a jeho podstatou je prudké zlučovanie horľavých zložiek paliva s kyslíkom obsiahnutým vo vzduchu. Musia tak byť splnené dve základné podmienky: dostatočne vysoká teplota a dostatočné množstvo vzdušného kyslíka. Dokonalým spálením 1 kg uhlíku spoločne s 2,6 kg kyslíku vznikne 3,66 kg oxidu uhličitého a uvoľní sa 33 900 kJ tepla. Pokiaľ nezaistíme dostatočné množstvo kyslíka, vzniká pri spaľovaní nebezpečný jedovatý oxid uhoľnatý CO. Nedokonalým spálením 1 kg uhlíka spoločne s 1,33 kg kyslíka vzniká 2,33 kg jedovatého oxidu uhoľnatého a iba 10 170 kJ tepla! Pri nedokonalom spaľovaní získame iba tretinu tepelnej energie, ktorá je v palive obsiahnutá.

Proces spaľovania

Primárne spaľovanie: je spaľovanie, ktoré prebieha priamo v žeravom ohnisku.

Sekundárne spaľovanie: je spaľovanie plynov, ktoré vzniknú pri horení a nespália sa pri primárnom spaľovaní.

Prikladanie

Prikladanie je proces pri ktorom sa robí najviac chýb. Ľudia sa často sťažujú, že im kachle alebo krbová vložka pri prikladaní dýmia. Problém je v tom, že sa prikladá v nesprávnu dobu a zlým postupom. Správna doba na priloženie je vtedy, keď v kachliach, alebo vo vložke nie je dym a ani plamene, a v ohnisku na dne je len vrstva červených žeravých uhlíkov.

Postup prikladania:
 • zastavíme teplovzdušný ventilátor na krbe (ak je)
 • otvoríme naplno komínovú klapku (ak je)
 • otvoríme naplno všetky regulačné prvky vzduchu
 • pripravíme si palivo na priloženie
 • pootvoríme dvierka na asi 1 cm medzeru a necháme teleso chytiť poriadny ťah (cca 5-10 sec.)
 • pomaly dvierka otvoríme celé
 • čo najrýchlejšie priložíme
 • dvierka zatvoríme
 • nastavíme opäť regulačné prvky na požadovanú intenzitu horenia
 • pustíme teplovzdušný ventilátor (ak je)
 • nastavíme komínovú klapku (ak je)

Vlastnosti palív

Drevo

Výhrevnosť dreva je tým vyššia, čím je drevo suchšie a čím väčšia je jeho hustota. Na vzduchu vysušené drevo obsahuje v priemere 15% vody. Tvrdé drevo schne 2 – 4 roky. Mäkké drevo schne približne 1 rok.

Drevené brikety

Vyrábajú sa lisovaním pilín pod veľkým tlakom. Majú valcovitý, alebo obdĺžnikový tvar, obsah vody je menší ako 10%. Dlho horia, predlžujú intervaly prikladanie do ohniska a majú nízke percento emisií. Musia sa skladovať v suchom prostredí.

Brikety z hnedého uhlia

Lisujú sa z upraveného odsíreného uhlia, vlhkosť je veľmi nízka, obsah síry je do 0,6%. Pri použití v krbových peciach a krbových vložkách je vhodné ich kombinovať s drevom, lebo predlžujú intervaly prikladania.

Hnedé uhlie

Výhrevná hodnota, chemické zloženie a vlastnosti uhlia silne závisia od miesta ťažby. Odporúčame uhlie s nízkym obsahom síry, menej ako 2% a dusíka 1,4%, granulácia nad 3 cm. Nekvalitné hnedé uhlie má 7-8% síry, jeho spaľovanie je neekologické. Odporúčaná najmenšia granulácia uhlia je viac ako 30mm.

Výhrevnosť palív

Palivo

Výhrevnosť na kg

kJ

kWh

smrek

16 200

4,5

borovica

15 800

4,4

breza

15 500

4,3

dub

15 100

4,2

topoľ

14 800

4,1

javor

14 800

4,1

buk

14 400

4,0

rašelina

13 700

3,8

brikety z hnedého uhlia

20 200

5,6

hnedé uhlie

17 000

4,7

čierne uhlie

31 000

8,6

drevené brikety

1 600

4,5

Pri spaľovaní sa z paliva uvoľňuje energia viazaná v jeho hmote. Všetky druhy energie, bez rozdielu jej formy meriame v jednotkách nazývaných Joule.

Pôsobenie tepla za časovú jednotku nazývame tepelný výkon. Jednotkou výkonu je Watt.

Vzťah medzi výkonom a energiou je 1 Watt = 1 Joule / sek.

V praxi používame násobky týchto jednotiek 1 kW = 1 000 W, 1 kWh = 3 600 kJ.